388.jpg
L’artiste, Emmanuel Pierre

359.jpg


360.jpg
Liza Benoit de la galerie et François Avril

362.jpg


368.jpg
Rina Mattotti et Philippe Dupuy

375.jpg
Jean-Baptiste Barbier et Mattotti

381.jpg
Pierre Le-Tan

385.jpg


387.jpg


389.jpg


391.jpg
Jacques de Loustal et Pierre Le-Tan

394.jpg
Philippe Petit-Roulet

398.jpg
Isabelle Beaumenay-Joannet

399.jpg


407.jpg


408.jpg